Bauke Lien van Riel

Bauke Lien van Riel

Ruim 20 jaar werk ik nu als advocaat en mediator. Gewerkt bij enkele grotere advocaten- en notariskantoren. Gespecialiseerd in het familierecht en erfrecht. vFAS-lid en scheidingsmediator en MfN-registermediator. Waarom is dit belangrijk? Hierdoor kan ik u deskundig en efficiënt bijstaan.

Mijn cliënten zijn particulieren, mensen in loondienst, (partners van) vrije beroepsbeoefenaars en ondernemers en ik sta erfgenamen en executeurs bij in de afwikkeling van nalatenschappen.

Samen met u, al luisterend en doorvragend, maken we de situatie, problemen en oplossingen inzichtelijk. Het gaat altijd om de optimale uitkomst voor u. Advies kan worden gegeven, mediation als u en uw (ex-)partner daarvoor open staan en zonodig voer ik namens u een juridische procedure.

Waarde van werkervaring voor uw zaak

Het advocaten- en mediatorsvak leer je in de praktijk, na de rechtenstudie. Ik heb mijn werkervaring opgedaan bij onder meer de grote advocaten- en notariskantoren CMS en Dirkzwager. Je leert daar van experts het vak en er wordt veel van je gevergd. Het is nú mijn fundatie waarop ik kan bouwen. Veel vragen die u heeft, kan ik direct beantwoorden vanuit mijn werk- en proceservaring en kennis. Ik investeer actief in de benodigde abonnementen op juridische kennisbronnen en in opleiding; onontbeerlijk om up-to-date te blijven in je vak.

De meeste mensen die voor het eerst te maken krijgen met een juridische kwestie op het gebied van familierecht of erfrecht
- bijvoorbeeld een echtscheiding of erfenis - weten weinig van de advocatuur en mediation. De belangen grijpen diep in op de privésituatie en zijn daarom per definitie groot. Men gaat daarom op zoek naar een advocaat of mediator om de belangen te behartigen en hinkt daarbij vaak op twee gedachten. Enerzijds de wens om de kwestie zo snel mogelijk te regelen om er vanaf te zijn met beperkte kosten. Anderzijds de vraag of je niet toch naar een wat groter, gerenommeerder kantoor moet gaan; je betaalt dan weliswaar meer maar verwacht wordt dat je ‘veilig’ kunt rekenen op kwaliteit. Ik lever die kwaliteit voor een gunstige prijs.

Met veel plezier heb ik altijd gewerkt bij de grotere kantoren maar ben nu voor de 3e keer geconfronteerd met de trend dat deze kantoren particuliere rechtsgebieden als familierecht en erfrecht advocatuur afstoten om de winstgevendheid te verhogen. Sinds mijn laatste werkgever Dommerholt Advocaten deze strategische keuze ook heeft gemaakt, ben ik gestart met mijn eigen kantoor. U krijgt nu kwaliteit van een groter kantoor maar voor een 30% lager uurtarief omdat u niet betaalt voor de bijbehorende overhead. Uw zaak wordt altijd zorgvuldig en volledig behandeld. Ik kan leunen op mijn uitgebreide juridische netwerk. Als we samen concluderen dat het goed is voor uw zaak, werk ik efficiënt samen met andere professionals zoals de/uw accountant, fiscalist, makelaar, (financieel)rechercheur, estate planner, orthopedagoog of kindercoach. Ik kan hierdoor flexibel werken; van gangbare tot complexe zaken waaronder het bijstaan van (partners van) ondernemers en vermogende particulieren.

Veel voorkomende onderwerpen in mijn praktijk zijn:

Familierecht

Echtscheiding, mediation, alimentatie, boedelverdeling, huwelijkse voorwaarden, ouderschapsplan, omgang, gezag, vervangende toestemming, ondertoezichtstelling, persoonlijkheidsproblematiek [...]

Bekijk alle onderwerpen

Erfrecht

Uitleg testament, legitieme portie, executeur, afwikkeling nalatenschap, wettelijke verdeling, positie langstlevende/kinderen/stiefouder, onterving, giften, vruchtgebruik [...]

Bekijk alle onderwerpen

Ik kan u op deze terreinen helpen met advies, mediation of het voeren van een juridische procedure.

Waarde van specialisatie voor uw zaak

Er zijn in Nederland duizenden wetten, regelingen en besluiten en in toenemende mate is ook Europese regelgeving relevant. Omdat elke specifieke situatie net anders is, moet een rechter binnen dit kader vaak alsnog aan het recht een bepaalde toepassing en uitleg geven. Op deze jurisprudentie doen we als advocaat vaak een beroep zowel in rechtszaken als in advies- en mediationzaken om situaties/risico’s in te schatten en toe te lichten. Veel proceservaring binnen het relevante rechtsgebied is dus een pré voor uw zaak. Bijblijven in het vak kost inspanning, tijd en geld. Daarom kan een goede advocaat-mediator per definitie niet teveel specialisaties hebben; deze beperkt zich tot een specialisme binnen het recht en investeert in kennis door permanente opleidingen voor specialisten en juridische abonnementen.

Als u dus goed geholpen wilt worden, kunt u het best naar een ervaren advocaat-mediator toe gaan die zich gespecialiseerd heeft in dat deel van de wet dat op uw situatie van toepassing is. Die specialist kan u direct op weg helpen in uw situatie door ervaring en parate kennis. Die kan inspelen op mogelijke problemen die u nog te wachten staan zodat zoveel mogelijk wordt voorkomen dat u dan weer voor onnodige geschillen, kosten en emotionele belasting komt te staan.

Een veelvoorkomend voorbeeld uit mijn echtscheidingspraktijk is dat mensen zich bij mij melden die eerder elders zijn gescheiden. Daarbij blijkt het echtscheidingsconvenant van destijds te summier of foutief en er zijn problemen ontstaan over de uitvoering van de afspraken. Of er is iets gebeurd dat voorzienbaar was maar waar niets over is afgesproken. Een paar voorbeelden:

  • onenigheid over de verkoop van de gezamenlijke woning (wanneer, tegen welke prijs, nieuwe partner ook in gezamenlijke woning, wie betaalt welke lasten, tegenwerken);
  • samenwonen ex-partner met nieuwe partner terwijl er nog partneralimentatie wordt betaald;
  • de gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden zijn niet goed afgewikkeld;
  • gezamenlijke schulden worden niet correct voldaan;
  • pensioenproblemen.

Waarde van een keurmerk voor uw zaak

Niemand is trots op een scheiding of spanningen rondom een erfenis, dit zijn privézaken. Er zijn dan ook geen vergelijkingssites voor scheidingen of erfenissen waarop u betrouwbare reviews/recensies kunt lezen om zo de beste advocaat-mediator te vinden. Termen als ‘specialist’, ‘deskundig’ en zelfs ‘mediator’ zijn niet gereguleerd; iedereen mag zich dus zo noemen en dit zegt niets over de kwaliteit van de persoon in kwestie. Het beste dat u daarom kunt doen is kijken naar een keurmerk dat niet vrijblijvend gevoerd mag worden.

Orde van Advocaten

Als advocaat maak je deel uit van De Nederlandse Orde van Advocaten; de publiekrechtelijke beroepsorganisatie voor de advocatuur. Tot op heden heeft de Orde slechts aan 8 specialisatieverenigingen haar keurmerk verleend, waaronder de vereniging van advocaat-mediators die gespecialiseerd zijn in het Familierecht en Erfrecht (vFAS) waarbij ik ben aangesloten.

Nederlandse Vereniging Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS)

“De vFAS is een vereniging van advocaten die gespecialiseerd zijn in het Familie- en erfrecht. De leden van de vFAS worden ook opgeleid tot scheidingsmediator. De scheidingsmediator begeleidt mensen die in onderling overleg de gevolgen van een (echt)scheiding willen regelen. Oók als de scheidende partners het (nog) niet met elkaar eens zijn hoe de regeling moet luiden.

De vFAS kent strenge toelatingseisen. Advocaten kunnen pas lid worden nadat zij minimaal 5 jaar advocaat zijn en het driejarige opleidingstraject tot advocaat-scheidingsmediator met goed gevolg hebben afgerond. Het opleidingstraject bestaat uit een juridisch specialisatietraject en een specialisatie tot mediator. Aan het behoud van het lidmaatschap stelt de vFAS hoge eisen. De leden moeten zich voortdurend bijscholen. Dit alles zorgt ervoor dat u bij een vFAS advocaat-(scheidings)mediator altijd kunt rekenen op kwalitatief hoogwaardige dienstverlening.

Naast het familierecht en het scheidingsrecht, kunnen de leden zich ook bekwamen op het gebied van het Erfrecht, waarvoor tevens een specialisatieopleiding is ontwikkeld. Daarnaast kunen de vFAS-advocaten u tevens bijstaan bij Internationale Ontvoeringszaken, als Bijzondere Curator en bij Jeugdrechtzaken.

De leden van de vFAS onderscheiden zich door hun grote juridische kennis op de genoemde rechtsgebieden. U bent verzekerd van een expert die de wet kent en op de hoogte is van de meest recente uitspraken. De vFAS-advocaat is echter ook iemand die kennis heeft van de emotionele kant van een scheidingsproces en/of van conflicten waarbij emoties een rol spelen.” (Bron: website vFAS)

Ook is intervisie verplicht; overleggroepen met andere vFAS-specialisten waarbinnen de advocaat-mediators in vertrouwen en onder begeleiding van een professional kwesties bespreken waar ze tegenaan lopen. Hierdoor kan een vFAS advocaat-mediator putten uit een bredere ervaring dan alleen de eigen praktijk.

Ik ben volledig erkend vFAS-lid; derhalve gespecialiseerd familierecht- en erfrechtadvocaat en scheidingsmediator.

advocaat assen Logo-Nederlandse-Orde-van-Advocatenadvocaat assen previewadvocaat assen vfas-logo-2018-riel

Erfrecht specialist met een keurmerk

In Noord-Nederland zijn er weinig advocaten ook erfrechtspecialist met een keurmerk (vFAS en/of VEAN). Erfrecht was traditioneel het domein van notarissen. Zij mogen echter niet procederen bij de rechter en moeten bij een conflict doorverwijzen naar een advocaat. Het aantal erfrechtgeschillen en –procedures neemt al jaren toe. Toch zijn er maar weinig advocaten gespecialiseerd in het erfrecht omdat advocaten zich eerst fors moeten laten bij- en nascholen om erfrechtspecialist te worden. Binnen de rechtenstudie gaan studenten die notaris willen worden namelijk al na het eerste jaar een andere studierichting in dan de advocaten in spé; het zijn echt 2 verschillende beroepen met na afloop van de rechtenstudie andere kennis.

Ik werk zo nodig samen met (de al betrokken of juist andere) notaris om tot een zo goed mogelijke oplossing te komen in uw erfrechtkwestie. Soms is dat voor een particulier lastig in te schatten. Een praktijkvoorbeeld: wat doet de notaris bijvoorbeeld aan voorlichting als er een discussie is na overlijden tussen nabestaanden over de werking van een testament dat hij eerder zelf opstelde? Het is van belang dat u weet waar u juridisch staat; als u uw positie weet, kunt u afwegen of een onderlinge oplossing (alsnog) voor de hand ligt of dat u uw recht toch zal moeten gaan halen/verdedigen bij de rechter met een advocaat.

Waarde MfN-registermediator

“Het MfN-register (voormalig NMI-register) is een door de markt en rechtspraak erkend kwaliteitsregister voor mediators. MfN-registermediators (voorheen NMI registermediator) zijn gekwalificeerde mediators die voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen en werken onder vastgestelde condities.” (Bron: website MfN-register)

Helaas is mediator een vrije term; iedereen kan zich mediator, specialist en kundig noemen. De bureaus met mediators zijn de laatste jaren dan ook enorm toegenomen omdat deze vorm van geschiloplossing populair is. Als een mediation lukt, zijn de kosten namelijk relatief laag en biedt het een goede basis voor de toekomst. Maar ik zie in mijn praktijk dat mediation vaak fout gaat. Elke echtscheiding móet bijvoorbeeld vanuit de wet door een advocaat worden ingediend bij de rechtbank. Een mediator die niet tevens advocaat is, mag en kan dit niet zelf en moet dan alsnog een advocaat inschakelen die dan veelal die cliënten niet eens ziet. Het gevaar is een gebrek aan gedegen juridische en specialistische voorlichting voor de cliënten met potentieel nadelige (toekomstige) gevolgen. Online en/of goedkope mediation kan dan ook duurkoop zijn als u enige tijd later alsnog een gespecialiseerde vFAS en MfN advocaat-mediator moet inschakelen vanwege een gebrekkige afhandeling van het uit elkaar gaan indertijd. Dit zijn geen leuke zaken voor u; ‘dubbele’ kosten en relaties verder onder druk.

advocaat assen Mfn-register-mediator-300x150advocaat assen indexmfn