Waarmee kan ik u helpen?

Familierecht

Het familierecht betreft regels die met allerlei persoonlijke situaties gedurende ons hele leven gepaard gaan; van voor de geboorte [...]

Lees verder...

Erfrecht

Het erfrecht omvat de regels over de vermogensrechtelijke gevolgen van een overlijden; wat gebeurt er met het vermogen van de overledene [...]
Lees verder...

Mediation

Mediation/bemiddeling; de advocaat-mediator begeleidt u en uw (ex-)partner als u in onderling overleg de gevolgen van uw echtscheiding/uit elkaar [...]

 

Lees verder...

Advies

Advies kan gegeven worden gegeven over alle vragen en situaties die het familierecht of erfrecht betreffen.Neemt u ook bij twijfel vrijblijvend [...]

Lees verder...

Procederen

Als (pogingen tot) overleg met de andere partij niet leiden tot een oplossing terwijl deze wel nodig is, dan moet het geschil voorgelegd [...]

 

Lees verder...