Familierecht

Familierecht

Het familierecht betreft regels die met allerlei persoonlijke situaties gedurende ons hele leven gepaard gaan; van voor de geboorte tot na de dood. Het gaat over uzelf en over mensen in uw omgeving. Het raakt de kern van ons dagelijkse bestaan. Over financiën, persoonlijke en zakelijke belangen, relaties en emoties.

Heeft u vragen over familierecht, bijvoorbeeld over de volgende onderwerpen? Neemt u contact op met mij voor vrijblijvend overleg.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

 • Aanwijzing gezinsvoogd/jeugdzorg
 • Adoptie/herroeping -
 • Afstamming
 • Akte van berusting
 • Akte van naamskeuze
 • Akte van registratie partnerschap
 • Alimentatie; berekening/wijziging hoogte of duur/einde/bij samenwonen/fiscale aftrekbaarheid
 • Alimentatie jongmeerderjarige
 • Alimentatieovereenkomst
 • Alternatief ouderschap
 • AMK; Advies- en Meldpunt Kindermishandeling
 • Amsterdams verrekenbeding

B

 • Begeleide omgang
 • Behoefte en behoeftigheid bij alimentatie
 • Belang minderjarige
 • Belastingaangifte en echtscheiding/uit elkaar gaan
 • Beperkte gemeenschap van goederen
 • Beschermingsbewind
 • Beslag leggen bij echtscheiding/alimentatieverplichting
 • Bewind
 • Bijstandsverhaal
 • Bijzondere curator
 • Biologische vader
 • Birdnesting
 • Boedelverdeling
 • Bruidsschat
 • Burgerlijke stand/akten/inschrijving/verbetering/aanvulling/internationale akten/latere vermelding

C

 • Centrum voor Jeugd en Gezin
 • Contactverbod
 • Conservatoir beslag leggen/opheffen
 • Co-ouderschap
 • Curatele

D

 • Dagvaarding verdeling
 • DNA-test vaderschap
 • Donorschap
 • Draagkracht bij alimentatie
 • Draagmoederschap
 • Duo-ouderschap

E

 • (Internationale) Echtscheiding/Uit elkaar gaan
 • Echtscheidingsconvenant; beoordelen/opstellen/uitleg/wijziging nadien
 • Echtscheidingsmediation/mediation om de gevolgen van het uit elkaar gaan te regelen
 • Erkennen kind/vernietiging -
 • EVRM
 • Executoriaal beslag
 • Expat en echtscheiding

F

 • Familieprocesrecht
 • Familievermogensrecht
 • Fiscale gevolgen echtscheiding uitleg

G

 • Geboorteakte
 • Gegrondverklaring ontkenning vaderschap
 • Gemeenschap van goederen
 • Geslachtsnaam; wijziging van -
 • Gerechtelijke vaststelling ouderschap
 • Geregistreerd partnerschap/omzetten huwelijk in -/beëindiging van -
 • Gezag
 • Gezagsgeschil
 • Gezamenlijke voogdij
 • Gijzeling bij niet-nakoming alimentatieverplichtingen
 • Goodwill en echtscheiding

H

 • Handelings(on)bekwaamheid
 • Handlichting
 • Hoofdverblijfplaats minderjarige
 • Huwelijk
 • Huwelijksakte
 • Huwelijkse voorwaarden; aangaan/wijziging/uitleg/afrekening/opheffing
 • Huwelijksvermogensrecht/-regime

I

 • Indexering alimentatie
 • Informatierecht/-plicht
 • Internationale echtscheiding/- alimentatie/internationaal huwelijksvermogensrecht

J

 • Jeugdbescherming
 • Jeugdrechtzaken (civiel)
 • Jeugdwet
 • Jeugdzorg
 • Juridisch moederschap/- vaderschap

K

 • Kinderen; rechten van/inspraak/stem gehoord
 • Kinderalimentatie
 • Kinderbeschermingsmaatregelen
 • Kindermishandeling
 • (Internationale)kinderontvoering
 • Kinderverhoor door rechter
 • Kindgesprek met advocaat of vertrouwenspersoon kind
 • Kort geding

L

 • LBIO; Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen
 • Leerplichtzaken
 • Levensverzekering bij scheiding
 • Limitering alimentatie
 • Lijfsdwang bij niet-nakoming alimentatieverplichtingen

M

 • Machtiging uithuisplaatsing
 • Mediation
 • Mediationovereenkomst
 • Meerderjarigverklaring
 • Mentorschap
 • Minderjarige kinderen en echtscheiding/uit elkaar gaan ouders

N

 • Naam echtgenoot blijven dragen na echtscheiding
 • Naamswijziging; voornaam/achternaam/volwassene/kind
 • Nauwe persoonlijke betrekking
 • Nakomen plichten
 • Nietigverklaring huwelijk
 • Niet-uitgevoerd verrekenbeding
 • Nibudregelingen

O

 • Ondercuratelestelling
 • Ongeboren vrucht; recht van bescherming van de -
 • Omgangsregeling
 • Onderhoudsbijdrage/-plicht
 • Ondercuratelestelling
 • Ondernemer en echtscheiding/alimentatie/pensioen/huwelijkse voorwaarden
 • Ontbinding geregistreerd partnerschap
 • Ontbinding huwelijk na scheiding tafel en bed
 • Ontheffing uit het gezag
 • Ontkennen vaderschap/moederschap door duomoeder
 • Ontzetting uit het gezag
 • Opeisen rechten
 • OTS/ondertoezichtstelling
 • Ouderbijdrage
 • Ouderlijk gezag/beëindiging -/eenhoofdig gezag
 • Ouderschapsplan; opstellen/wijzigen/nakomen
 • Overeenkomst inhoudende de gevolgen van een uit elkaar gaan
 • Overlegscheiding
 • Overlijdensakte

P

 • Papa en mama gaan uit elkaar
 • Partneradoptie
 • Partneralimentatie
 • Partnerschapsregime vermogensrecht
 • Partnerschapsregistratie
 • Pensioenaanspraken bij echtscheiding (gemeenschap van goederen dan wel huwelijkse voorwaarden) of uit elkaar gaan
 • Pensioenverweer
 • Periodiek verrekenbeding
 • Personenrecht
 • Pleegouder
 • Proefsamenwonen bij partneralimentatie
 • Procedurele aspecten familierecht
 • Provisioneel bewind

R

 • Raad voor de Kinderbescherming
 • Rechten en plichten van echtgenoten/geregistreerd partners/samenwoners
 • Rechtspositie minderjarigen
 • Relatievermogensrecht
 • Reparatiehuwelijk

S

 • Samengesteld gezin
 • Samenwonen/einde -
 • Samenlevingscontract/samenlevingsovereenkomst/einde -
 • Scheiding van tafel en bed
 • Scheidingsbemiddeling
 • Scheidingsmelding (ex-)partner
 • Schriftelijke aanwijzing gezinsvoogd/jeugdzorg
 • Schulden bij echtscheiding/uit elkaar gaan
 • Sociale ouder
 • Statusvoorlichting; recht op status- en afstammingsvoorlichting
 • Stiefoudergezag
 • Stiefouderadoptie
 • Straatverbod
 • Stuiting huwelijk

T

 • Toestemming andere ouder vakantie/paspoort/medische ingreep/andere school
 • Tremanormen alimentatie
 • Trouwen

U

 • Uithuisplaatsing
 • Uitsluitingsclausule

V

 • Vaststelling van overlijden
 • Vechtscheiding
 • Veilig Thuis
 • Verevening pensioenrechten
 • Verlenging ondertoezichtstelling/OTS
 • Verhaal van bijstand bij alimentatieplicht
 • Verhuizing met kinderen
 • Verklaring non appèl
 • Vermissing
 • Vermogensverdeling
 • Verrekenbeding
 • Vervangende toestemming erkenning/medische behandeling/paspoort/verhuizing
 • Vervanging gezinsvoogdij-instelling
 • Vervallenverklaring aanwijzing
 • Verzoekschriften personen- en familierecht
 • Voogdij (register bij rechtbank/testament)
 • Voorlopige voorzieningen bij echtscheiding (kort geding)

W

 • Waardebepaling goederen
 • Welstand bij alimentatie
 • Woning bij uit elkaar gaan; koop- of huurhuis/vakantiehuis
 • Woon- en verblijfplaats kinderen

Z

 • Zorg-/omgangs-/contactregeling minderjarige kinderen

 

Staat een onderwerp dat u zoekt er niet bij of twijfelt u of dit tot het familierecht behoort? Ook dan kunt u vrijblijvend contact met mij opnemen voor overleg.