Mediation

Mediation

Mediation/bemiddeling; de advocaat-mediator begeleidt u en uw (ex-)partner als u in onderling overleg de gevolgen van uw echtscheiding/uit elkaar gaan wilt regelen. Ook voor onderwerpen die hier gerelateerd aan zijn, kunt u (opnieuw) mediation starten, bijvoorbeeld voor een alimentatiewijziging, een verhuizing met de kinderen of een wijziging van omstandigheden na de vorige afspraken.

U wordt begeleid in het proces naar een oplossing, derhalve ook als u nog geen idee heeft hoe een regeling eruit moet zien. Als er wel ideeën/afspraken zijn dan worden deze doorgesproken op de haken en ogen, juridisch getoetst en schriftelijk vastgelegd.

Er zijn voordelen aan mediation. U kunt op een betere manier mét de gemaakte afspraken en samen met de andere partij de toekomst in. Men houdt zich beter aan afspraken die samen opgesteld zijn. Het is daarbij emotioneel minder belastend dan een procedure waarin (nog) harde(re) standpunten worden ingenomen, mediation duurt minder lang en is goedkoper dan procederen. De partijen delen samen het uurtarief van één advocaat-mediator en het werken naar een oplossing kost minder uren dan met elkaar (blijven) strijden via de rechter. Mooi is ook dat creatieve afspraken mogelijk zijn bij mediation. In onderlinge afspraken kun je verder gedetailleerdere en praktischere afspraken maken. Een beslissing bij de rechter leidt vaker tot een zwart/wit oplossing omdat die meer gebonden is aan regels waarbij het zo kan zijn dat geen van partijen (geheel) tevreden is met de uitspraak. Een rechter kán daarbij veelal niet over alle geschilpunten een uitspraak doen omdat niet alles juridisch een geschil is maar bijvoorbeeld wel praktisch of emotioneel een probleem. Bovendien kan een partij na de eerste uitspraak van een rechter nog in hoger beroep en daarna in cassatie waardoor er langere tijd onzekerheid kan bestaan.

Omdat je als vFAS advocaat-mediator ook in de rol van advocaat procedeert bij de rechters over de onderwerpen die in mediations spelen, kun je de kansen/risico’s inschatten voor je cliënten en aan hen voorhouden wat helpt om tot een oplossing in mediation te komen. Er wordt door de werkervaring bovendien al zoveel mogelijk ingespeeld op mogelijke toekomstige gebeurtenissen zodat u dan niet onnodig opnieuw juridische bijstand nodig heeft. De combinatie van de gespecialiseerde advocaat én mediator is er een van kracht en efficiëntie zodat een duurzame oplossing kan worden bereikt voor alle betrokkenen.