Werkwijze

Werkwijze

Na (gratis) telefonisch overleg met u (0592-205052 of via het contactformulier waarna ik u bel) vindt een bespreking plaats of het eerste mediationgesprek. U kunt vanzelfsprekend ook eerst vrijblijvend kennis komen maken. U kunt er dan zeker van zijn dat uw belangen bij mij in de juiste handen liggen.

Ik beantwoord uw vragen en we nemen door wat de beste wijze is om de situatie in zo goed mogelijke banen te leiden. Een persoonlijke aanpak vanuit een juridisch, zakelijk én persoonlijk oogpunt. Elke persoon, situatie, wederpartij, mediation en rechtszaak is anders en dat maakt dat het afgewacht moet worden hoe iets precies gaat verlopen. Wel kan ik u bij het eerste gesprek een beeld schetsen van het mogelijke verloop en wat u kunt doen/wat u te wachten staat/wat verstandig is om te doen of juist na te laten zowel bij spoed als op de langere termijn. Dit kan u in elk geval meer rust geven en duidelijkheid over de verwachte kosten. De aard van de problematiek, de complexiteit van de juridische vraagstukken en de houding van alle betrokkenen zijn daarvoor tevens relevant. Samen met u kom ik tot een kundige, praktische, realistische en oplossingsgerichte wijze van behandeling van uw zaak of mediation.

Bij mediation worden met de mediationovereenkomst afspraken gemaakt hoe u en uw (ex-)partner met elkaar omgaan in dat traject.

Is mediation om welke reden dan ook geen optie (meer), dan wordt gekeken of er wel afdoende overlegbasis is om een zgn. 4-gesprek te plannen met de andere partij (dus beide partijen vergezeld van hun eigen advocaat). Gestreefd wordt ook dan naar de best mogelijke oplossing.

Eenmaal gemaakte juridische, financiële en overige afspraken worden schriftelijk vastgelegd in een overeenkomst/scheidingsconvenant en/of ouderschapsplan.

Procederen bij de rechter neemt doorgaans meer tijd in beslag met de daarmee gepaard gaande emotionele belasting en hogere kosten dan bij een minnelijke oplossing (buiten de rechter om). Blijft er echter sprake van een geschil en wilt u een oplossing, dan leg ik de zaak voor aan de rechter die daarover een beslissing neemt.

Ik geef u gaandeweg altijd aan welke informatie u zelf kunt aanleveren. Dat scheelt kosten en een zaak is een samenwerking; als partijen meewerken aan goede en adequate informatievoorziening is het geschil eerder opgelost. Komt het toch tot een procedure, dan moet de rechter zo goed en duidelijk mogelijk worden geïnformeerd. Ik bereid u voor als er een zitting komt bij de rechter waarbij u als partij moet verschijnen. We nemen vooraf door wat ik namens u naar voren breng bij de rechter en wat u kunt doen om uw verzoeken en standpunten kracht bij te zetten.

Alle te nemen stappen in uw zaak worden in voorafgaand overleg met u besproken zodat u weet wat er speelt, waarom en wanneer. Noodzaak, wenselijkheid, resultaat en afweging kosten-baten zijn altijd relevant. Uw persoonlijke, emotionele en zakelijke belangen en die van overige betrokkenen als kinderen en familieleden staan altijd voorop in het gehele proces van advies, in overleg met de wederpartij en bij een rechtszaak.

Vragen kunt u altijd stellen en worden snel beantwoord. Als de zaak spoed heeft, wordt hiernaar gewerkt (geen spoedtarief). Ik houd van korte lijnen en een zo helder mogelijke boodschap.

De zaak ‘uit handen geven’ aan de advocaat-mediator moet u (deels) ontzorgen. U weet beter door samenspraak met mij wat (niet) te doen en de andere partij mag u niet meer rechtstreeks benaderen als u eenzijdig/partijdig wordt bijgestaan, wat rust kan geven.

Ik behandel veel voorkomende zaken als echtscheiding, alimentatie, ouderschapsplan, bespreking testament enz. maar ook bijzondere of meer complexe zaken op het vlak van het familierecht of erfrecht. Zo nodig vindt daarnaast overleg plaats met uw (financieel) adviseur of schakel ik een specialist uit mijn netwerk in, altijd na overleg met u. Uw zaak wordt zorgvuldig en volledig behandeld.

Heeft u op dit moment alleen een korte vraag of twijfelt u of een afspraak nodig is? Belt u ook dan gerust vrijblijvend voor overleg.

Neem contact op