Column: Het is waar

Het is waar: het eerste kwartaal van 2019 geeft een piek in het aantal echtscheidingen/stellen die uit elkaar gaan. Na de kerstvakantie (en na de zomervakantie) neemt men dan veelal contact met mij op als scheidingsadvocaat en -mediator. Zo herinner ik me een cliënt die aangaf dat de welbekende druppel was dat zijn echtgenote verlangde dat zijn familie, die aan de andere kant van Nederland woont, maar op eigen kosten naar een Van der Valk moest na het kerstdiner, hoewel er ruimte was in huis om te blijven slapen.

Ook al gaat de relatie niet goed, partners zien de feestdagen ook [...]

lees verder →


10 Feiten echtscheidingen

① Jaarlijks zijn er in Nederland ongeveer 35.000 echtscheidingen.

② Een kleine 40% van de gehuwden gaat hiermee scheiden.

③ In ruim de helft van de gevallen zijn daarbij kinderen betrokken.

④ Echtparen zijn gemiddeld 15 jaar getrouwd voordat ze scheiden.

⑤ Mannen zijn bij echtscheiding gemiddeld 47 jaar en vrouwen 44 jaar.

⑥ Ongeveer 25.000 echtscheidingen betreft 1e huwelijken.

⑦ In steden ligt het scheidingspercentage hoger dan erbuiten.

⑧ Vrouwen hebben na echtscheiding doorgaans te maken met een flink koopkrachtverlies en mannen met een licht [...]

lees verder →


Partneralimentatie; van 12 naar 5 jaar vanaf 2020!

De Tweede Kamer nam in december 2018 de Wet herziening partneralimentatie aan. Al jaren was dit onderwerp van discussie in de politieke arena.

Wat betekent deze wet? Per 1 januari 2020 wordt de maximale duur van partneralimentatie teruggebracht van 12 naar 5 jaar. Uitgezonderd: als men lang gehuwd was, sprake is van een huwelijk met nog jonge kinderen of een schrijnend geval.
Heeft u hier nog iets aan als u al gescheiden bent of binnenkort gaat scheiden? Nee; de wet geldt alleen voor scheidingen vanaf 2020.

Bovendien: wordt eerst vervolgd bij de Eerste Kamer. Zie voor de actuele stand van zaken: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?cfg=wetsvoorsteldetails&qry=wetsvoorstel%3A34231


Indexering partner- kinderalimentatie 2019

De overheid heeft de alimentatie-indexering voor 2019 vastgesteld op 2%. Dit houdt in dat de te betalen of de te ontvangen alimentatie per 1 januari 2019 met 2% verhoogd dient te worden als sprake is van een alimentatieverplichting en indexering niet expliciet is uitgesloten. Het nieuwe bedrag en/of de achterstand berekenen? Zie www.lbio.nl/indexering-alimentatie/